The FrameMaker Template System

FrameMaker Template System är ett system där du kan separera skrivprocessen från layout- och formateringsprocessen.

Så här fungerar det

1: Du skriver, korrekturläser och godkänner ditt manuskript i en instans av en dedikerad FrameMaker TechWriter-mall. Vi har skapat fem versioner i olika färgskalor som du kan se här. can see here.

2:  När manuskriptet är granskat och godkänt är det enkelt att tillämpa en av de vackra och tilltalande FrameMaker-mallar som är kompatibla med The FrameMaker Template System. Se några exempel här

Hur tillämpar jag en mall som prenumererar på FrameMaker Template System?

Det är mycket enkelt att använda en mall som har utformats för FrameMaker Template System.

1: När du har laddat ner mallen och lagt den i rätt mapp (se instruktioner här), öppnar du filerna.

2: Gå över till ditt manuskript.

3: Klicka på File -> Import -> Formats -> Välj alla format och klicka på "Import".

Fördelar med TechWriters-mallen

TechWriters-mallen är en Adobe FrameMaker-mall som är avsedd och utformad för skrivande och enbart skrivande. Den är avsedd för att skriva manuskript med absolut fokus på innehåll snarare än layout.

TechWriters-mallen utgör också grunden - manuskriptmallen - för FrameMakers Template System.

Kompatibilitet med Microsoft Word

Styckestilarne i TechWriters Template har samma namn som i en vanlig Word-fil, vilket gör det mycket lättare att göra rundgång med Word. Det är lätt att importera Word-filer och det är lätt att exportera till Word-filer.

Microsoft Word, som är vanligt förekommande bland tekniska skribenter, har 10 fördefinierade styckeformat och ett mycket enkelt gränssnitt för att snabbt skapa snygga dokument. Det finns utmärkta alternativ för att importera Word-dokument till FrameMaker och om du använder TechWriters-mallen är det också möjligt att mappa alla 10 fördefinierade rubrikformat och andra format till motsvarande format i TechWriters-mallen.

Objektstilar till med standardramstorlekar

TechWriters mallan levereras med tre objektstilar som hjälper användaren att snabbt infoga förankrade ramar för grafik. Det finns tre storlekar. Kvart, halv och hel som skapar en förankrad ram som är en fjärdedel av kolumnens storlek, en halv kolumnstorlek och en hel kolumnstorlek.

Noteringsstilar för tekniska dokument

Ett mycket vanligt innehållselement i tekniska dokument är anteckningsformat. Dessa finns i fyra olika varianter: Varning, försiktighet, fara och anmärkning. TechWriters mall levereras med diskreta och eleganta stilar för dessa anteckningar som är lätta att tillämpa och som inte bryter mot ditt skrivarbetsflöde.

Inga numrerade rubriker

Numrerade rubriknivåer är en kulturell sak. Vissa människor föredrar tunga och djupt numrerade dokument med numrering av alla rubriknivåer, figurer och tabeller och andra föredrar att navigera i dokumenten utifrån visuella signaler, som färg, textstorlek, textdekoration osv.
Den här versionen av TechWriters-mallen är utformad utan numrering utöver numrering av stycken. Det gör det lättare att skriva och ökar fokus på innehållet snarare än på den logik som visas med siffror. 

Flera punktnivåer

Punktlistor (eller oordnade listor) är ett mycket vanligt inslag i de flesta tekniska dokument. Hijuelos skrivmall levereras med två olika stilar för punktlistor och fördefinierade tabstopp. Detta gör skrivandet så mycket snabbare och enklare och säkrar ett rent och lättläst manuskript.

Styckesnummer

Även om vi inte har numrerade rubriker i den här versionen av TechWriters-mallen har vi numrerade stycken. De två stilarna använder ett robust numreringssystem som gör det enkelt att starta och återuppta numreringen när som helst.

Stilar för tabeller

Tabeller kan vara mycket komplexa saker att arbeta med, och det är omöjligt att ha tabellstilar som täcker alla situationer. Vi har skapat ett urval av standardstilar som kommer att fungera för dig i de flesta fall.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Industriparken 23
2750 Ballerup
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk