Grafisk utformning av teknisk dokumentation

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med den speciella disciplinen att utforma teknisk dokumentation.

Användarhandböcker, instruktionsböcker etc. Det låter som samma sak, men i praktiken är det ofta stor skillnad.

Vissa handböcker bygger enbart på illustrationer, medan andra innehåller både text och illustrationer. Vissa behöver utformas så att de kan innehålla 10-20 språkversioner och andra måste publiceras parallellt för både mobilt och tryckt material. Vissa är tryckta i A4 som böcker och andra i offset A6 på ett ark supertunt papper och med många språk.

Introduktion till begrepp för teknisk dokumentation

  • User Guides / Användarhandböcker är vanligtvis material som är avsett för "användare". Utrustning och programvara kan ha olika användarprofiler. Det kan finnas användare som har rätt att installera och reparera, och det kan finnas användare som bara behöver tillgång till en liten del av utrustningens kapacitet. Därför skapas olika användarhandböcker beroende på vilken information som är relevant.
  • User Instructions / Bruksanvisningar är vanligtvis instruktioner som riktar sig till en viss typ av användare och som ger praktiska och uttömmande instruktioner om användningen av en fysisk produkt.
  • Assembly Instructions / Monteringsinstruktioner skapas vanligtvis som illustrerade instruktioner för montering och driftsättning av t.ex. en maskin eller en möbel.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk