Design av mallar för Adobe FrameMaker

Vi är specialister på grafisk design och utveckling av mallar för Adobe FrameMaker och har arbetat inom området sedan 2000. Vi är också världens enda leverantör av kommersiella mallar för FrameMaker från FrameMaker Template Shop.

Utveckling av mallar för Adobe FrameMaker

FrameMaker används för många olika uppgifter runt om i världen, men uppgifterna är vanligtvis av typen "publicering av långa dokument".

Det vill säga publikationer på 200 sidor och mer, ofta på flera språk och varianter. Det är här som FrameMaker visar sin styrka och där fokus ligger på en professionell mall. Långa dokument med många korshänvisningar, stora nyckelord, fotnoter osv. måste kunna behandlas snabbt och därför måste mallarna fokusera på tydlighet och struktur.

Vi samarbetar med Adobe vid utvecklingen av mallar som ingår i Adobe FrameMaker-paketet och har även utvecklat mallar för många andra företag som BK Medical, Alfa Laval och andra.

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk