Verktyg och arv

Verktyg och arv

Den här hammaren, den här skruvmejseln och den här tången tillhörde min far när han fortfarande levde. Jag fick dem när han dog, och de hänger på väggen i mitt verktygsskjul tillsammans med andra verktyg. En del har jag köpt själv och en del kom från min fars verktygssamling. Och en del av verktygen kommer från min farfar.

Jag använder ofta både hammaren och skruvmejseln och varje gång jag gör det känner jag en slags koppling till min far. Jag tittar på bucklor och repor och får en känsla av att han arbetade med dessa verktyg. För att försörja sig, för att laga saker hemma och för sina många hobbies. De visar slitaget av detta arbete.

Vägen till grafisk design för DITA

Jag arbetar som självständig grafisk industridesigner. Det betyder att det är jag som måste ta reda på vilka färdigheter jag har för att hålla mig uppdaterad och vilka nya saker jag måste lära mig.

Världen förändras. Hela tiden. Nya tekniker kommer till, andra försvinner eller blir överflödiga.

När man är den enda som betalar för sin utbildning lär man sig att prioritera. Jag har upptäckt att det är värt att vartannat år ta ett steg bakåt och försöka se behovet av kompetens i ett bredare perspektiv. Genom att göra det kan man fokusera på vilka färdigheter som är viktigare än andra.

EU antar Rätten till Reparation som lag

Goda nyheter för tekniska skribenter och kommunikatörer över hela världen! EU går vidare med "rättigheter att reparera" med de nya bestämmelserna om ekodesign som trädde i kraft den 1 mars 2021.

Tillverkare eller importörer kommer nu att vara skyldiga att göra en rad viktiga delar (motorer och motorborstar, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrummor osv.) tillgängliga för professionella reparatörer i minst 7-10 år.

Även för slutanvändare (dvs. konsumenter som inte är professionella reparatörer utan gillar att reparera saker själva) måste tillverkarna tillhandahålla vissa reservdelar i flera år efter det att produkten har tagits bort från marknaden - produkter som dörrar eller gångjärn och tätningar, som är lämpliga för gör-det-själv-arbete. Den maximala leveranstiden för dessa delar är 15 arbetsdagar efter beställning.

"Rätten till reparation" finns i Europaparlamentets resolution som antogs i november 2020. Läs mer om den här:

https://lnkd.in/e5_DysD.

Detta är en STOR sak, eftersom det innebär att en MYCKET av produkter nu måste ha dokumentation, som beskriver hur man reparerar dem.

Mer information om ekodesign finns här:

https://lnkd.in/eTfVsVa.

Content Transformation från Scriptorium - en recension

Jag måste erkänna att jag inte gillar begreppet "content". Content är ordet för att hantera information i stora mängder. Stora mängder teknisk dokumentation, medicinsk/medicinsk information, finansiell information osv. Att hantera all denna information och göra den tillgänglig, läsbar, utskrivbar, öppen för analys osv. är en egen verksamhet, nämligen innehållshantering.

Företaget Scriptorium, som står bakom denna bok, har arbetat med denna affärsnisch i många år som konsulter, utvecklare och - också - visionärer.

Boken är ett slags manifest, i den meningen att den tar läsaren genom alla stadier och former av "content". Hur det kan sorteras, filtreras, analyseras, omvandlas och publiceras. Det finns ett gäng fina illustrationer som fungerar bra och texten är rakt på sak och lättläst. Boken ger en fin överblick över hela transformationen av innehåll i dess olika faser.

Ur en formgivares perspektiv ... skulle det kunna vara en vackrare bok om den estetiska dimensionen hade fått lite mer tid! Rekommenderas.

Boken kan köpas från Amazon här:

Info

FrameMaker.dk

Graphic design and development in Adobe Technical Communication Suite
V. Bjørn Smalbro

Engdraget 76
2500 Valby
Phone: 20 96 09 19

email: info@framemaker.dk

Brugsvejledninger.dk