Design af brugsvejledninger og brugervejledninger

 Der kan være mange forskellige "snit" i hvordan man fortolker begrebet design af brugervejledning.  Den simpleste form er en eksisterende brugervejledning som bliver sprogversioneret. Her har vi en eksisterende tekstmasse og man er så nødt til at forholde sig til nogle forskellige ønsker:

Oversættelse

Hvordan skal der oversættes? Ønsker man for eksempel at bibeholde visse nøgletermer på engelsk? Ønsker man at konvertere enheder i cm til inches?

Layout og Design

Hvordan ønsker man at arbejde med layout og sidefald? Ønsker man at fastholde samme sideantal og samme tekst på hver side på tværs af sprogene? Må man ændre i brug af skriftsnit? Nogen sprog fylder mere end andre… er det så ok at "klemme" disse sprog så de bringes til at fylde det samme som forlægget?

Redaktion

Der kan være rigtigt mange forskellige indgang til hvordan en brugervejledning skal fortolkes.

Ordet "Brugervejledning" kan i software sammenhænge forståes som vejledning af forskellige brugerprofiler. Man kan forestille sig at man har brugere som har rettighed til at at læse et cms system, men ikke skrive. Brugere som har delvist administrative rettigheder, så de kan læse og skrive noget, men ikke slette eller flytte. Osv. Hver bruger vil så have et forskelligt interface og har dermed også behov for forskellig bruger-vejledning. I designfasen bør disse forskellige profiler tænkes ind, så man for eksempel kan skrive brugervejledningen som én samlet tekst, men publicere den med conditions, der ud af den samme tekst, skaber forskellige brugervejledninger.

Brugervejledning vs brugsvejledning

Der er forskel! Hvor der i det første ord er fokus på brugeren er der i det andet ord fokus på brug.