16 grunde til at vælge Adobe FrameMaker fremfor Microsoft Word til teknisk dokumentation og lange dokumenter

16 grunde til at vælge Adobe FrameMaker fremfor Microsoft Word til teknisk dokumentation og lange dokumenter

Microsoft Word er standardvalget i langt de fleste tilfælde, men ofte er der faktisk bedre valg. Adobe FrameMaker er både tekstbehandler og dtp-program, og så er virkeligt velegnet til lange dokumenter! Her er en lille intro, til hvorfor det kan svare sig at kigge på Adobe FrameMaker næste gang der skal laves teknisk dokumentation.

Microsoft Word

Word er et fremragende skriveprogram, som er universelt tilgængeligt på enhver platform og kan bruges i en browser. Det har en virkeligt god integration med andre Microsoft Office produkter og Windows 10. Det er relativt nemt at gå til, og bruger man konsekvent ”styles” kommer man langt med at skabe lange dokumenter.  

Dér hvor problemerne kan opstå med Word, er manglen på solid kontrol. Programmet er fint til enkeltstående dokumenter, men  har man behov for:

 • at arbejde med mange billeder som skal holdes løbende opdateret…

 • at arbejde med – meget – lange dokumenter…

 • at have mange samarbejdespartnere, som skal bidrage med input og korrektur…

 • at arbejde med indhold på tværs af mange dokumenter…

 • at arbejde med mange krydsreferencer…

 • arbejder med flere versioner af samme dokument…

 • at publicere til mange outputs, som pdf/epub/html5 og mobile app…

…så kommer Word hurtigt til kort. Tempoet kommer hurtigt ned med mange importerede billeder, kildestyring på importerede billeder er bøvlet og styringen af templates er usikker. Word er godt program – det har bare ikke ”musklerne” til store mængder af information.

Det professionelle alternativ til Word er Adobe FrameMaker

Adobe FrameMaker er det ældste og bedst funderede program til lange dokumenter og teknisk dokumentation. Det er en del af Adobe TechComm pakken, hvori der også indgår Adobe RoboHelp, Adobe Presenter og Adobe Captivate. Fordi det er et Adobeprodukt, er der naturligvis også integration med andre Adobeprodukter.

Grunden til at det kan svare sig at opgradere fra Microsoft Word til Adobe FrameMaker handler først og fremmest om soliditet. FrameMaker er et langt mere solidt program til at håndtere store mængder information, og det er alment brugt i rigtigt mange store produktionsvirksomheder og forsvar/militær kloden over. Herunder kommer lidt flere konkrete grunde:

 1. Først og fremmest… Word og FrameMaker er ikke hinandens modsætninger. Man kan sagtens bruge Word som teksteditor og importere teksterne ind i FrameMaker, akkurat som man også kan eksportere Word UD af FrameMaker.

 2. Det er muligt at sammensætte publikationer af flere dokumenter via bogfils-funktionen.

 3. Det er muligt og transparent, at håndtere nummerering af bind, kapitler, sektioner, undersektioner, sider, billeder, tabeller og paragraphs på tværs af mange dokumenter.

 4. Bogfilsfunktionen gør det muligt at skabe og validere indholdsfortegnelser, stikordsregistre, forfatterfortegnelser, billedlister mm.

 5. Det er muligt at lave lange – som i RIGTIGT lange – dokumenter, som forbliver stabile og ikke bliver langsomme eller korrupte.

 6. Alle genererede lister (f.eks indholdsfortegnelser, stikordsregister mm) kan laves så de er interaktive. Dvs man kan klikke på teksten springe til det pågældende sted i dokumentet hvor teksten forekommer. Denne interaktivitet kommer med over i pdf/html5/mobile app

 7. Adobe FrameMaker, er nemt at komme i gang med, men det er også nemt at lære de mere avancerede funktioner.

 8. Insets in Adobe FrameMakerCentral kildestyring. Via podden ”Insets”, kan man holde styr på alle billeder som er importeret som , og tjekke om de er opdater, hvor kilden befinder sig osv.

 9. Stærke værktøjer til at styre character styles, paragraph styles, table styles og object styles.

 10. Stort antal systemvariabler og mulighed for at definere egne user variables

 11. Publicering til mange formater (single sourcing) er en af FrameMakers allerstærkeste features. Man kan publicere sine dokumenter til pdf, html5, epub og Mobile App. Mobile App publicering kommer med sit helt eget workflow hvor Adobe også stiller en ”github-agtig” server til rådighed.

 12. Man kan arbejde med Conditional tekst, som gør det muligt at have flere versioner af sit indhold i samme dokument.

 13. Man kan definere sine egne workspaces og dermed customisere sit workflow.

 14. Hvis man er klar til at skalere op til DITA eller sågar SGMLbaseret publicering, så kan FrameMaker skifte ”mode” til Structured FrameMaker, og så er man klar til lave sit først DITA topic.

 15. Integration med Adobe RoboHelp. Adobe RoboHelp 2019 er et fuldstændigt nyudviklet stykke software, som er at betragte som en web-editor beregnet på store hjælpefilssystemer. Den er superenkel, lynhurtig og kan åbne FrameMaker projekter og on-the-fly konvertere dem til topics.

 16. Der er mange instruktionsmanualer til Adobe FrameMaker, også fra andre forfattere end Adobes egne.

 17. Adobe har en Adobe TechComm Partner hjemmeside, hvor man kan finde FrameMaker support i et meget stort antal forskellige lande fra Adobe TechComm partnere.